Phú Quốc chia thành 13 khu vực phát triển

https://plo.vn/tp-phu-quoc-se-duoc-chia-thanh-13-khu-vuc-phat-trien-post775954.amp?gidzl=mGFJ6CMkxqZ56D8QnxVeHimOrXFGi-8KW4g84eJWjK-76uuUXxNZ6eCKrXdLlEuUrn7MIpWoc0nbmQhgHG