Nhà Ở Phú Quốc - Mua bán nhà đất

Nhà đất vip

Mức giá: 2.2 tr/m2

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-03-2023

Mức giá: 6.5 tr/m2

Diện tích: 263 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 31-12-2020

Mức giá: 2.2 tr/m2

Diện tích: 2600 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 25-10-2022

Mức giá: 1500000000

Diện tích: 131 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 29-06-2022

Mức giá: 90 tr/m2

Diện tích: 1.200 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 28-02-2022

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 4 tr/m2

Diện tích: 130 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-10-2022